+32 476 02 37 30 | info@vibel.be
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  • De informatie wordt verstrekt door ViBel en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website voor enig doel. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke eisen.
  • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband staand met, het gebruik van deze website.

  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de grafische vormgeving en de handelsmerken. Reproductie is verboden of is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming.

  • Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van ViBel vallen.  De opname van andere links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op deze gelinkte websites worden geuit.

  • Alles wordt in het werk gesteld om onze website goed te laten werken. ViBel neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten zijn controle.

  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de rechtbank van Antwerpen.