0

The legal information for this website is only available in Dutch or in French. We apologize for any inconvenience)

TPG Belgium BV

ViBel.be is een onderdeel van TPG Belgium BV, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring zal verder gesproken worden over TPG Belgium BV. Wij waarderen het dat je informatie aan ons toevertrouwt en zijn transparant over de verwerking van deze gegevens.

Onder TPG Belgium BV vallen de volgende handelsbenamingen:

 • TPGBelgium.be
 • CloudERP.be
 • ViBel.be

TPG Belgium BV noemt statutair The Power to Growth BVBA/SPRL
Rue du chemin de fer, 10
B-1350 Orp - Jauche
Met ondernemingsnummer BE0843176854

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TPG Belgium BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TPG Belgium BV deelt jouw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst en een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TPG Belgium BV. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TPG Belgium BV. jouw persoonsgegevens aan andere derden wanneer we jouw nadrukkelijke toestemming daarvoor hebben gekregen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TPG Belgium BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verantwoordelijke persoon gegevensbescherming

Roland Wampers is de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming bij TPG Belgium BV. Je kan contact opnemen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dit privacybeleid wordt regelmatig aangepast. Raadpleeg regelmatig voor de laatste versie.

Cookies

Op de websites van TPG Belgium BV wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het realiseren van een efficiënt gebruik van de website door bijvoorbeeld het bewaren van je winkelmandje na inloggen;
 • het analyseren van het gebruik van onze websites voor webshop optimalisatie;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
 • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.
 • De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert TPG Belgium BV niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijg je nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan je voorkeuren.

Wij maken je er op attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar je browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Who is ViBel

TPG Belgium BV | SRL
The Power to Growth

Rue du chemin de fer, 10
B-1350 Orp - Jauche

 • +32 496 12 62 08
 • info@vibel.be

Get Support

Questions or suggestions are more than welcome. Just ask.

Italiëlei 124
B-2000 Antwerpen

 • +32 472 820 696
 • sales@vibel.be

Login Form

 

Register to save more

Register an account today and get great deals, offers and customised products only for you.

 • Secure registration form
 • Your data on your hand, you can update anytime
 • Save your favourite products and access anytime
 • Order products easily.